Akustinio mokymosi strategijos

Jeigu turite didelį ar labai didelį polinkį į akustinį mokymąsi, jums reiktų pasinaudoti kai kuriais arba visais iš šių dalykų.

Informacijos priėmimui padeda:
 • Dalyvavimas paskaitose (pamokose).
 • Dalyvavimas diskusijose.
 • Dalykų aptarimas su kitais.
 • Dalykų aptarimas su dėstytojais (mokytojais).
 • Naujų dalykų paaiškinimas kitiems žmonėms.
 • Diktofonas.
 • Įvairių pavyzdžių, istorijų, juokų prisiminimas.
 • Pasakojimas apie skaidres, vaizdus ir kitokias vizualines priemones tiems, kurie nedalyvavo.
 • Palikti tuščios vietos lape, kad vėliau galėtumėte užrašyti, ką prisiminę.
Mokymosi pagalbininkai:
 • Jūsų užrašai gali būti prasti (nepakankami), nes jums svarbiau klausytis, o rašymas tam trukdo.
 • Jums gali reikėti papildyti užrašus pasikalbėjimais su kitais ir ištraukomis iš vadovėlių.
 • Įrašykite savo užrašus į diktofoną ir išklausykite įrašą.
 • Paprašykite kitų pasiklausyti, kaip jūs suprantate dalyką.
 • Perskaitykite savo užrašus garsiai.
 • Paaiškinkite savo užrašus kitam akustiniam asmeniui.
 • Sutrumpinkite savo konspektą tris kartus.
Kaip pasiruošti egzaminui:
 • Įsivaizduokite, kaip atsakinėjate egzaminą.
 • Klausykitės savo balso ir užrašykite, ką kalbate.
 • Skirkite laiko pabūti ramioje vietoje, kad prisimintumėte savo idėjas.
 • Pasipraktikuokite užrašinėdami atsakymus į senus egzaminų klausimus.
 • Sakykite savo atsakymus garsiai arba tyliai galvoje.

Jums patiktų, kad viską, kas čia parašyta, kas nors papasakotų. Perskaityti žodžiai jums ne tokie vertingi, kaip išgirsti. Jums, ko gero, jau norisi apie tai kam nors papasakoti.