Daugialypio mokymosi strategijos

Jeigu Jūsų mokymosi polinkis (stilius) yra daugialypis (didelis visose VARK srityse), esate kaip dauguma (tarp 50 ir 70 proc.) gyventojų.

Daugialypis polinkis yra įdomus ir įvairus. Pavyzdžiui, jūs galite turėti du stiprius polinkius V ir A arba R ir K arba galite turėti tris stiprius polinkius VAR arba ARK. Kai kurie žmonės neturi ryškaus polinkio ir jų visų stilių rezultatai yra praktiškai vienodi. Pavyzdžiui, vienos studentės rezultatai buvo tokie: V = 9, A = 9, R = 9 ir K = 9. Ji sakė, kad prireikus naudojasi skirtingu mokymosi stiliumi. Jei mokytojas reikalaudavo skaityti ir rašyti, ji įjungdavo skaitymo ir rašymo mokymosi stilių.

Taigi daugialypis mokymosi polinkis (stilius) leidžia pasirinkti iš dviejų, trijų ar keturių mokymosi būdų. Kai kurie prisipažįsta, kad tyčia pasirenka mokymosi stilių, priešingą kitiems, kad juos paerzintų. Pavyzdžiui, jie gali pareikalauti rašytinio argumento įrodymo iš asmens, kuris remiasi žodine informacija. Pozityvios reakcijos yra tokios, kai daugialypio mokymosi polinkio asmuo prisiderina prie svarbių asmenų jų aplinkoje mokymosi stiliaus.

Jei turite du dominuojančius polinkius, paskaitykite abiejų stilių strategijų aprašymus. Jei turite tris ar keturis, atitinkamai perskaitykite visus, kurie jums tinkami. Įdomu tai, kad daugialypio mokymosi polinkio turėtojai jaučiasi nesaugiai, kai jų mokymąsi apriboja tik vienu mokymosi polinkiu. Ir priešingai, tie, kurie turi vieną polinkį, naudojasi tik juo, nors turi galimybę rinktis iš skirtingų mokymosi strategijų.

Pastebime tam tikrus skirtumus tarp tų, kurie yra daugialypiai, ypač tarp tų, kurie pasirinko mažiau arba daugiau negu 20 pasirinkimų. Jei būdami daugialypiai pasirinkote mažiau negu 20 pasirinkimų, gali būti, kad, nepaisant to, jog esate daugialypio stiliaus mokinys, vienas polinkis (mokymosi stilius) vis tik jums yra priimtiniausias. Panašu, kad esate ryžtingesni negu tie, kurie pasirinko daugiau nei 20 pasirinkimų.