Kinestetinio mokymosi strategijos

Jeigu turite didelį ir labai didelį polinkį į kinestetinį mokymąsi, jums reiktų pasinaudoti kai kuriais arba visais iš šių dalykų.

Priimti informaciją padeda:
 • Visų jutimų – regėjimo, lytėjimo, skonio, uoslės, klausos – naudojimas
 • Laboratorijos
 • Išvykos į gamtą
 • Principų pavyzdžiai
 • Paskaitos, kuriose pateikiami realaus gyvenimo pavyzdžiai
 • Pritaikymas
 • Tiesioginis panaudojimas
 • Bandymai ir klaidos
 • Pavydžių (uolienų, vabzdžių, augalų, kriauklių ir pan.) rinkimas
 • Eksponatai, pavyzdžiai, nuotraukos
 • Receptai (problemų sprendimai, ankstesnių egzaminų dokumentai)
Mokymosi pagalbininkai:
 • Jūsų paskaitų konspektai gali būti prasti dėl to, kad dalykai jums atrodo „nekonkretūs“ ar „netinkami“.
 • Jūs įsimenate tik „realius“ dalykus, kurie atsitiko.
 • Užrašuose pasižymėkite daug pavyzdžių.
 • Kad suvoktumėte abstrakčias koncepcijas ir teorijas, naudokite atvejų analizę ir taikymus.
 • Pasikalbėkite apie savo užrašus su kitu „K“ asmeniu.
 • Naudokite piešinius ir nuotraukas idėjoms iliustruoti.
 • Grįžkite į laboratoriją arba pasiskaitykite laboratorinių darbų užrašus.
 • Prisiminkite eksperimentus, išvykas, kitas patirtis.
 • Sutrumpinkite savo paskaitų konspektus tris kartus.
Kaip pasiruošti egzaminui:
 • Užsirašykite praktiškus atsakymus, paragrafus.
 • Suvaidinkite egzamino situaciją savo kambaryje.

Jūs norite išbandyti egzaminą, kad galėtumėte jį suprasti.
Šio puslapio mintys jums vertingos tik tiek, kiek jos atrodo praktiškos, realios ir jums tinkamos.
Norėdami suprasti dalykus, turite juos išbandyti.