Skaitymo ir rašymo mokymosi strategijos

Jeigu turite didelį ir labai didelį polinkį mokytis skaityti ir rašyti, jums reiktų pasinaudoti kai kuriais arba visais iš šių dalykų.

Priimti informaciją padeda:
 • Sąrašai
 • Pavadinimai
 • Žodynai
 • Apibrėžimai
 • Dalomoji medžiaga
 • Vadovėliai
 • Skaitiniai
 • Biblioteka
 • Užrašai
 • Mokytojai, kurie daug kalba ir naudoja daug žodžių sakiniuose ir tekstuose
 • Esė
 • Vadovai, instrukcijos
Mokymosi pagalbininkai:
 • Daug užsirašinėkite.
 • Tyliai iš naujo skaitykite, kas užsirašyta.
 • Perrašykite idėjas ir principus kitais žodžiais.
 • Grafikus ir schemas paverskite aprašymais.
 • Įsivaizduokite savo sąrašus, paverstus klausimais su keliais atsakymais ir atskirtus vieną nuo kito.
 • Sutrumpinkite savo paskaitų konspektus tris kartus.
Kaip pasiruošti egzaminui:
 • Užsirašykite atsakymus į egzamino klausimus.
 • Pasipraktikuokite formuluoti klausimus su keliais atsakymais.
 • Sudarinėkite sąrašus (a, b, c, d, 1, 2, 3, 4).
 • Sugrupuokite žodžius į hierarchijas ir punktus.

Jums patinka šis puslapis, nes jame akcentuojami žodžiai ir sąrašai.
Jūs tikite rašytu žodžiu, todėl koks nors kalbėjimas yra gerai, bet dalomoji medžiaga geriau. Jums norisi eiti į biblioteką.