VARK pomôcky

Študijné postupy zamerané na VARK zmyslové preferencie

Vaše VARK zmyslové preferencie vám môžu pomôcť pri vývoji ďalších efektívnych vzdelávacích stratégií. Z nižšie uvedených možností vyberte svoje konkrétne preferencie a zistite, ako by mohli VARK preferencie pomôcť:

  1. v prijímaní informácií; 
  2. v štúdiu informácií pre efektívne učenie sa; 
  3. v štúdiu, s cieľom získať dobré výsledky pri skúške.

VARK pomôcky: