kinestetické (K) stratégie

Ak máte výrazné kinestetické zmyslové preferencie (K), potom by ste mali používať niektoré alebo všetky z nasledujúcich možností:

Prijímanie informácií:

 • všetkými zmyslami – zrak, hmat, chuť, čuch, sluch …
 • laboratória
 • exkurzie
 • túry
 • príklady pravidiel
 • prednášky s príkladmi zo skutočného života
 • aplikácie
 • praktické prístupy (výpočtová technika)
 • pokus a omyl
 • zbierky rôznych typov hornín, rastlín, mušlí, tráv…
 • exponáty, vzorky, fotografie…
 • recepty – riešenia problémov, písomky z predchádzajúcej skúšky

SWOT – Štúdium bez sĺz

 • Vaše poznámky z prednášok môžu byť nedostatočné, pretože témy neboli „praktické“ alebo „relevantné“‘.
 • Pamätáte si skutočné veci, ktoré sa stali.
 • Do súhrnu vložte veľa príkladov. Využite prípadové štúdie a aplikácie, ktoré vám pomôžu so zásadami a abstraktnými konceptmi.
 • Porozprávajte sa o svojich poznámkach s inou  „K“ osobou (kinestetický orientovanou osobou).
 • Použite obrázky a fotografie, ktoré ilustrujú myšlienku.
 • Vráťte sa do laboratória alebo k laboratórnej príručke.
 • Spomeňte si na experiment, exkurziu…
 • Premeňte svoje poznámky z prednášky na naučiteľny balíček tak, že ich zredukujete v pomere 3:1.

Výstup – dobre zvládnuť akýkoľvek test, úlohu alebo skúšku:

 • Napíšte si odpovede z praxe, odseky …
 • Zahrajte si skúšku vo svojej miestnosti.

Chcete zažiť skúšku, aby ste jej rozumeli.
Nápady na tejto stránke sú cenné iba vtedy, ak znejú prakticky, reálne a relevantne pre vás.
Potrebujete robiť veci, aby ste pochopili.