multimodálne (M) stratégie

Ak máte viacero zmyslových preferencií, partite k väčšine, pretože do tejto skupiny zapadá asi päťdesiat až sedemdesiat percent akejkoľvek populácie.

Viacnásobné zmyslové preferencie sú zaujímavé a celkom rozmanité. Môžete mať napríklad dve výrazné zmyslové preferencie V a A alebo R a K, alebo môžete mať tri výrazné zmyslové preferencie, ako napríklad VAR alebo ARK. Niektorí ľudia nemajú žiadne zvlášť výrazné preferencie a ich skóre je takmer vyrovnané pre všetky štyri zmyslové preferencie. Jedna študentka mala napríklad skóre V = 9, A = 9, R = 9 a K = 9. Povedala, že sa prispôsobuje používanej alebo požadovanej forme. Ak učiteľ alebo vedúci uprednostnil písomnú formu, svojimi reakciami a učením sa prepne do patričného módu.

Takže viacnásobné zmyslové preferencie vám poskytujú možnosť výberu z dvoch, troch či štyroch možností, ktoré môžete použiť na interakciu s ostatnými. Niektorí ľudia pripustili, že ak chcú byť otravní, zostanú v móde odlišnom ako je osoba, s ktorou pracujú. V spore napríklad požadujú písomné dôkazy s vedomím, že druhá osoba preferuje viac ústnu formu. Pozitívne reakcie znamenajú, že tí, ktorí majú multimodálne preferencie, sa rozhodnú prispôsobiť alebo zosúladiť svoj spôsob  s ostatnými naokolo.

Ak máte dve dominantné alebo rovnaké zmyslové preferencie, prečítajte si študijné stratégie, ktoré sa týkajú vašich dvoch možností. Ak máte tri zmyslové preferencie, prečítajte si tri stratégie a podobne postupujte aj v prípade štyroch zmyslových preferencií. Je potrebné si prečítať dva, tri alebo štyri zoznamy stratégií. Zaujímavou informáciou, o ktorú sa s nami podelili ľudia s multimodálnymi zmyslovými preferenciami je, že je pre nich potrebné, aby používali viac ako jednu stratégiu na učenie sa a komunikáciu. Cítia sa neistí iba s jednou. Naproti tomu tí, ktorí majú jednu zmyslovú preferenciu, sa často naučia so súborom stratégií, ktoré sú v súlade s ich jedinou preferenciou.

Pozorujeme isté rozdiely medzi ľuďmi s multimodálnymi zmyslovými preferenciami, najmä medzi tými, ktorí si vybrali menej ako 20 možností, a tými, ktorí si vybrali viac ako 20. Ak ste si v dotazníku vybrali menej ako 20 možností, možno by ste mali považovať zmyslovú preferenciu s najvyšším skóre – za vašu jedinú zmyslovú preferenciu. Pravdepodobne ste rozhodnejší ako tí, ktorí si v dotazníku vybrali viac ako 20 možností.