auditívne (A) stratégie

Ak máte výrazné auditívne zmyslové preferencie (A = auditívny, sluchový), potom by ste mali používať niektoré alebo všetky z nasledujúcich možností:

Prijímanie informácií:

 • navštevujte vyučovacie hodiny, prednášky
 • zúčastňujte sa diskusií a návodov
 • diskutuje o témach s ostatnými
 • diskutuje o témach so svojimi učiteľmi
 • vysvetľujte nové myšlienky iným ľuďom
 • používajte nahrávanie
 • pamätajte si zaujímavé príklady, príbehy, vtipy …
 • popíšte vývesky, obrazy a iné vizuály niekomu, kto tam nebol
 • nechajte prázdne miesto vo vašich poznámkach, neskôr ho vyplníte, ak si na niečo ešte spomeniete

SWOT – Štúdium bez sĺz

 • Vaše poznámky môžu byť stručné, pretože radšej počúvate. Svoje poznámky budete musieť doplniť rozprávaním sa s ostatnými a informáciami získanými z učebnice,
 • Nahrajte svoje zhrnuté poznámky a počúvajte ich.
 • Požiadajte iných, aby si vypočuli ako ste vy porozumeli téme.
 • Prečítajte si nahlas svoje zhrnuté poznámky.
 • Vysvetlite svoje poznámky inej “auditívnej”osobe.
 • Premeňte svoje poznámky z prednášky na naučiteľny balíček tak, že ich zredukujete v pomere 3:1.

Výstup – dobre zvládnuť akýkoľvek test, úlohu alebo skúšku:

 • Predstavte si, že sa rozprávate so skúšajúcim.
 • Počúvajte svoje hlasy a naíšte to.
 • Trávte čas na pokojných miestach a primomente si svoje myšlienky, nápady.
 • Precvičujte si písanie odpovedí na otázky zo starých skúšok.
 • Hovorte si svoje odpovede nahlas alebo v svojej hlave.

Chcete, aby vám bola vysvetlená celá táto stránka.
Písané slová nie sú pre vás také zrozumiteľné ako tie, ktoré počujete.
Pravdepodobne pôjdete o tom niekomu povedať.