vizuálno-neverbálne (V) stratégie

Prijímanie – Prijímanie informácií:

 • podčiarkovanie, rôzne farby, zvýrazňovače
 • vývojové diagram
 • kresby, plagáty, slajdy
 • lektori využívajúci gestá a pestrý jazyk
 • učebnice s diagramami a obrázkami
 • grafy
 • symboly
 • biele miesta

SWOT – Štúdium bez sĺz

 • Využívajte techniky, spôsoby uvedené vyššie.
 • Rekonštruujte obrázky rôznymi spôsobmi – vyskúšajte rôzne špeciálne úpravy.
 • Prekreslite si stránky z pamäte.
 • Nahraďte slová symbolmi alebo iniciálkami.
 • Pozrite si svoje stránky.
 • Premeňte svoje “poznámky” z prednášky na naučiteľny balíček tak, že ich zredukujete v pomere 3:1 na obrázkové strany.

Výstup – dobre zvládnuť skúšku:

 • Kreslite, používajte diagramy.
 • Napíšte si odpovede na skúšku.
 • Spomente si na svoje obrázky.
 • Nacvičujte si premenu svojich vizuálov na slová.

Potrebujete celý obraz, takže vo svojom prístupe ste viac holista ako redukcionista. Často sa nechávate strhnúť vzhľadom predmetu. Zaujíma vás farba, rozloženie a dizajn a viete, kde vo svojom okolí ste. Pravdepodobne budete niečo kresliť.