vizuálno-verbálne (R/W) stratégie

Ak máte výrazné vizuálno-verbálne zmyslové preferencie (R & W ), potom by ste mali používať niektoré alebo všetky z nasledujúcich možností:

Prijímanie informácií:

 • zoznamy
 • nadpisy
 • slovníky
 • glosáre
 • definície
 • tlačené letáky s informáciami
 • učebnice
 • čítanie – knižnica
 • poznámky (často slovné)
 • od učiteľov, ktorí veľmi dobre využívajú slová a ich vety a poznámky sú plné informácií
 • eseje
 • manuály (počítačové a laboratórne)

SWOT – Štúdium bez sĺz

 • Opisujte slová znova a znova.
 • Opakovane si čítajte svoje poznámky (potichu).
 • Prepíšte si myšlienky a pravidlá svojimi slovami.
 • Preformulujte si diagramy a grafy … do viet, napr. „Trend je…“
 • Premeňte reakcie, akcie, diagramy, schémy na slová.
 • Predstavte si svoje zoznamy usporiadané do otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí a vzájomne ich od seba odlíšte.
 • Premeňte svoje poznámky z prednášky na naučiteľny balíček tak, že ich zredukujete v pomere 3:1.

Výstup – dobre zvládnuť akýkoľvek test, úlohu alebo skúšku:

 • Napíšte si odpovede na skúšku.
 • Precvičujte si otázky s možnosťou výberu z viacerých odpovedí.
 • Napíšte si začiatky a konce odsekov.
 • Napíšte si svoj zoznam (a,b,c,d,1,2,3,4).
 • Hierarchicky usporiadajte svoje slová do bodov.

Vyhovuje vám táto stránka lebo kladie dôraz na slová a zoznamy.
Veríte, že významy sú v slovách, takže každá diskusia je v poriadku, ale táto písomná informácia je lepšia.
Smerujete do knižnice.