VARK spørreskjema

Hvordan lærer jeg best?

Translated into Norwegian by Arne Norborg and Jan Øyvind

Dette spørreskjema har til hensikt å finne ut noe om hvordan du foretrekker å lære noe nytt eller bearbeide kunnskap eller informasjon. Nedenfor er det beskrevet 16 ulike situasjoner. Til hver situasjon er det satt opp fire forskjellige måter å handle på. Les gjennom hver situasjon og velg den eller de måtene som du selv ville velge. Sett ring rundt den eller de måtene som er mest naturlig for deg å velge. Om du ikke synes at ett svar dekker det du vil velge, så sett gjerne flere ringer. La være å svare om du ikke finner noen mulighet som passer deg, men prøv å svare på minst 12 av de 16 situasjonene.

Du planlegger en feriereise for en gruppe. Du vil gjerne ha en tilbakemelding fra dem på planen din. Du vil da:
Du skal velge mat på en restaurant eller kafé. Da vil du:
En gruppe turister ønsker å lære om en naturpark eller dyrelivet i nærheten av der du bor. Da ville du:
Du skal til å lære deg et nytt program på PC-en eller et dataspill. Da vil du:
Hva ville være viktigst – foruten prisen – om du skulle kjøpe en ny faktabok om et tema du er interessert i:
Du har problemer med kneet ditt? For å forstå hva som var i veien, ville du foretrekke at legen:
Du har akkurat avsluttet en prøve eller en test og vil gjerne vite hvordan det har gått. Du vil ha tilbakemelding på det du har gjort ved:
Tenk på en gang du skulle lære deg noe helt nytt. Prøv å unngå å velge en fysisk ferdighet som for eksempel å lære å sykle. Du lærte best ved:
Du skal hjelpe en som skal til flyplassen, til sentrum i byen eller til jernbanestasjonen. Du ville da:
Jeg liker web- eller nettsteder:
Et nettsted har en video som viser hvordan du skal lage en spesiell graf. Det er en person som prater, noen lister og ord som forklarer fremgangsmåte og noen diagrammer. Du ville lære mest fra:
Du bruker en bok, CD, en webside for å lære hvordan du skal ta gode bilder med ditt nye digitalkamera. Da vil du like å ha:
Vil du foretrekke at en lærer eller en annen som skal presentere noe bruker:
Du har bestemt deg for å kjøpe ny mobiltelefon (eller et nytt digitalkamera). Hva ville være viktig for deg foruten prisen?
Du skal til å lage noe spesiell god mat til din familie. Da vil du:
Du skal holde et viktig foredrag eller ha et innlegg på et møte. Da vil du: