VARK Yardımcı Açıklamalar

VARK tercihleri, etkili öğrenme stratejileri geliştirmemizde kullanılabilir. Aşağıdaki seçeneklerden belirli tercihinizi ( tercihlerinizi) seçip;

  1. Bilgi edinme/alma
  2. Etkili öğrenme için bilgi üzerinde çalışma
  3. Sınavda başarılı olma amacıyla çalışma

konularında yapılabileceklere ilişkin yardımcı açıklamalara başvurunuz.

GÖRSEL ( VISUAL) ÇALIŞMA STRATEJİLERİ
İŞİTSEL ( AURAL ) ÇALIŞMA STRATEJİLERİ
OKUYARAK/YAZARAK ÇALIŞMA STRATEJİLERİ ( READ/WRITE)
DUYUMSAL/BEDENSEL( YAPARAK ) ÇALIŞMA STRATEJİLERİ (KINESTHETIC)
ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMA STRATEJİLERİ