ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMA STRATEJİLERİ

Öğrenme tercihleriniz çok yönlü ise, bu gruba uyanların oranı yaklaşık %50-70 arası olduğundan, çoğunluk içinde yer almaktasınız.

Çoklu tercihler ilginç olup türleri de oldukça fazladır. Örneğin V ve A ya da R ve K gibi iki güçlü tercihiniz olabileceği gibi VAR yada ARK türünden üç güçlü tercihiniz de olabilir. Bazılarının belirgin güçlü bir tercihleri olmayıp, dört tür tercihte de yaklaşık aynı eşit düzeyde sonuç alabilmektedirler. Örneğin bir öğrencinin aldığı sonuçlar V=9, A=9, R=9 ve K=9 olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu öğrenci, kullanılan ya da istenilen türe adapte olduğunu söylemiştir. Öğretmenin yazılı yöntemi tercih etmesi halinde, bu öğrenci, öğrenme şeklini de, yanıtlarını da bu yönteme kaydırmıştır.

Çok yönlü öğrenme tercihleri, diğerleriyle ilişkilerinizde kullanmak üzere size İki, üç, yada dört yönlü seçim sunmaktadır. Bazıları, rahatsız edici olmak için, birlikte çalıştıkları diğer kişilerinkinden farklı tercihte kaldıklarını itiraf etmektedirler. Örneğin, karşıdaki kişinin yalnızca sözlü anlatıma başvurmayı yeğlediğini bilerek, bu tür kişiler, bir tartışma sırasında yazılı belge isteyebilirler. Olumlu tepki, çok yönlü tercihleri olanların yaklaşımlarını diğerlerine uygun şekilde ayarlaması, onlara uydurması demektir.

Ağırlıklı ya da eşit iki tercihiniz söz konusuysa, lütfen iki seçiminize ilişkin çalışma stratejilerinizi okuyun. Eğer üç tercihliyseniz, ilgili üç listeyi okuyun ve aynı şeyi dört tercih için de yapın. İki, üç yada dört strateji listesi okumanız gerekecektir. Çok yönlü tercihi söz konusu olan kişilerin bize ilettiği ilginç bir bilgi de, bunların öğrenme ve iletişim geliştirme için birden fazla stratejiyi kullanmalarının gerekliliği şeklindedir. Bu kişiler, bir tek strateji ile kendilerini güvende hissedemiyorlar. Bununla birlikte, tek tercihli olanlar, tek tercihlerine ilişkin stratejileri kullanarak, sözü edilen “özgüven” i elde edebiliyorlar.

Çok yönlü tercihi olanlar arasında, özellikle 20’den daha az ve daha fazla seçimde bulunanlar arasında, bir takım farklılıklar dikkatimizi çekmektedir. Anketteki seçeneklerden işaretlediklerinizin sayısı 20’den daha az ise, en yüksek payı alan tercihi temel tercihiniz olarak kabul etmeyi yeğleyebilirsiniz- ki bu da aşağı yukarı tek tercihlilik olacaktır. Bu durumda 20’den fazla işaretlemiş olanlarla kıyaslandığında, muhtemelen daha kararlı olduğunuz anlamı ortaya çıkmaktadır.