DUYUMSAL/BEDENSEL ( YAPARAK ) ÇALIŞMA STRATEJİLERİ ( KINESTHETIC)

Duyumsal/Bedensel ( yaparak ) öğrenme tercihiniz güçlü ise aşağıdakilerin hepsini ya da bir bölümünü kullanmanız/yapmanız gerekmektedir;

Bilgi Edinme/Alma

 • Tüm duyularınız; görme , dokunma, tatma, koklama, duyma…
 • Laboratuarlar.
 • Alan gezileri
 • İlke/kural örnekleri.
 • Gerçek yaşama yakın örnekler veren öğretmenler.
 • Uygulamalar.
 • El altı yaklaşımları ( bilgisayar ).
 • Deneme ve yanılma.
 • Kaya türleri, bitkiler, kabuklar, camlar… dan koleksiyonlar.
 • Sergiler, örnekler, fotoğraflar.
 • Tarifler, problem çözümleri, önceki sınav kağıtları.

Sorunsuz Çalışma

 • Başlıklar/konular “somut” yada “ilgili” olmadığından ders notlarınız yeterli olmayabilir.
 • Oluşan “gerçek” şeyleri anımsayacaksınız.
 • Özetinize çok sayıda örnek ekleyin. İlkeler ve soyut kavramların anlaşılmasında yardımcı olacağından, alan çalışmalarını ve uygulamaları kullanın.
 • otlarınızla ilgili olarak “yaparak” öğrenme tercihli başka biriyle konuşun.
 • Bir düşünceyi anlatan resim ve fotoğraflar kullanın.
 • Laboratuara ya da laboratuar el kitabınıza yeniden başvurun.
 • Deneyleri, alan gezilerini…anımsayın.
 • Ders notlarını 3:1 oranında azaltarak anlaşılabilir (öğrenilebilir) bir paket haline getirin.

Sınavda Başarılı Olmak

 • Uygulama yanıtları, paragraflar… yazın.
 • Kendi odanızda sınav durumunu canlandırıp oynayın.

Anlayabilmek için sınav durumunu yaşamak istiyorsunuz.
Bu sayfadaki bilgiler, ancak uygulanabilir, gerçek ve sizinle ilişkiliyse değerlidir.
Anlamak için uygulamanız/yapmanız gerekmektedir.