GÖRSEL ( VISUAL) ÇALIŞMA STRATEJİLERİ

 Bilgi Edinme/Alma

 • Altını çizerek, farklı renkler kullanma, önemli öğeleri belirleme.
 • Şema oluşturma.
 • Resim, fotoğraf, video, poster, yansı kullanma.
 • Renkli, hareketli, canlı ders anlatan öğretmenle çalışma.
 • Resimli, şekilli, ders kitapları kullanma.
 • Grafik, simge kullanma.
 • Aydınlık ortamda çalışma.

Sorunsuz Çalışma

 • Yukarıda sıralanan tercihlerin tümünü uygulayın.
 • İmgeleri değişik yollarla yeniden oluşturun, farklı özel düzenlemeleri deneyin.
 • Sayfaları belleğinizde yeniden çizin.
 • Sözcükler yerine simgeler ya da kısaltmalar kullanın.
 • Sayfalarınıza bakın.
 • Ders notlarınızı 3:1 oranında resim sayfalarına indirgeyerek, anlaşılabilir paket haline getirin.

Sınavda Başarılı Olmak

 • Konuları şekillendirin.
 • Sınava ilişkin yanıtları yazın
 • İmgelerle oluşturduğunuz resimleri anımsayın.
 • Görsel edimlerinizi sözcüklere dönüştürmeye çalışın.

Resmin tümünü istiyorsunuz; yaklaşımınızın indirgeyicilikten çok bütüncü olduğu söylenebilir. Genellikle bir nesnenin görünüşünden etkileniyorsunuz. Renk, şekil ve tasarımla ilgileniyorsunuz ve çevrenizde bulunduğunuz yeri biliyorsunuz. Büyük bir olasılıkla çizerek bir şeyler oluşturacaksınız.