İŞİTSEL ( AURAL ) ÇALIŞMA STRATEJİLERİ

İşitsel öğrenme tercihiniz yüksekse, aşağıdakilerden bazılarını ya da tamamını yapmanız gerekmektedir;

Bilgi Edinme/Alma

 • Derslere katılın.
 • Tartışmalara ve oturumlara katılın.
 • Konuları başkalarıyla tartışın.
 • Konuları öğretmenlerinizle tartışın.
 • Yeni fikirleri diğerlerine açıklayın.
 • Ses kaydedici kullanın.
 • İlginç örnekleri, öyküleri, fıkraları anımsayın.
 • Yansıları, resimleri ve diğer görsel materyalleri, orada bulunmayan birilerine açıklatın.
 • Daha sonra anımsamalar ve tamamlamalar için notlarınızda boş alanlar bırakın.

Sorunsuz Çalışma

 • Dinlemeyi tercih ettiğiniz için notlarınız yetersiz olabilir. Başkalarıyla konuşarak ve ders kitabından derlemelerle notlarınızı zenginleştirmeniz gerekecek.
 • Özet notlarınızı ses kaydına alın ve dinleyin.
 • Bir konuya ilişkin anladıklarınızı başkalarına dinletin.
 • Özet halindeki notlarınızı sesli bir şekilde okuyun.
 • Notlarınızı, bir başka işitsel öğrenme tercihli birine açıklayın.
 • Ders notlarınızı 3:1 oranında azaltarak anlaşılabilir paket haline getirin.

Sınavda Başarılı Olmak

 • Sınavı veren kişiyle konuşuyormuşsunuz gibi düşünün.
 • Kendi konuşmanızı dinleyin ve yazın.
 • Sakin yerlerde zaman geçirin ve düşüncelerinizi anımsayıp toparlamaya çalışın.
 • Eski sınav sorularını yazarak yanıtlamaya çalışın.
 • Yanıtlarınızı sesli bir şekilde ya da içinizden anlatın ( dile getirin ).

Bu sayfanın tümünün size anlatılmasını tercih ediyorsunuz. Yazıya dökülmüş sözcükler, işittikleriniz kadar değerli değil. Büyük bir olasılıkla, gidip bu konuyu birilerine anlatacaksınız.