OKUYARAK/YAZARAK ÇALIŞMA STRATEJİLERİ ( READ/WRITE)

Okuyarak/yazarak öğrenme tercihiniz yüksekse, aşağıdakilerden bazılarını ya da hepsini yapmanız/kullanmanız gerekmektedir;

Bilgi Edinme/Alma

 • Listeler.
 • Başlıklar.
 • Sözlükler.
 • Derlemeler.
 • Tanımlar.
 • Yazılı notlar.
 • Ders kitapları.
 • Okuma parçaları-kütüphane.
 • Sözcükleri iyi kullanan ve notlarla tümcelere ilişkin zengin birikimi olan öğretmenler.
 • Makaleler.
 • Kitapçıklar ( bilgisayar ve laboratuar ).

Sorunsuz Çalışma

 • Notlarınızı tekrar tekrar okuyun ( sessizce ).
 • Düşünce ve ilkeleri başka sözcüklerle tekrar yazın.
 • Şekilleri ve grafikleri anlatım şeklinde düzenleyin. ( Örneğin; Trend…)
 • Tepkileri, eylemleri, şekilleri ve çizimleri sözcüklere dönüştürün.
 • Listelerinizin çoktan seçmeli sorular şeklinde düzenlenmesini zihninizde canlandırın ve aralarındaki farkı görmeye çalışın.
 • Notlarınızı 3:1 oranında azaltarak anlaşılabilir bir pakete dönüştürün.

Sınavda Başarılı Olmak

 • Sınavın yanıtlarını yazın.
 • Çoktan seçmeli sorular üzerinde çalışın.
 • Başlangıç ve sonlandırmalı paragraflar yazın.
 • Listeler yapın ( a,b,c,d,1,2,3,4…).
 • Sözcüklerinizi hiyerarşik sıralama çerçevesinde düzenleyin.

Bu sayfayı beğeniyorsunuz çünkü vurgusu sözcükler ve listeler üzerine. Anlamın
sözcüklerde olduğuna inanıyorsunuz; sizce konuşma da kabul ama yazılı not daha iyi.
Kütüphaneye gidiyorsunuz.