VARK’a GİRİŞ

Vark, size kendiniz hakkında bildiğiniz ya da bilmediğiniz bir şeyler söylemektedir. Patronunuzu, iş arkadaşınızı, anne-babanızı, akrabalarınızı ve kendinizi anlamada kullanılabilir. Boyutları, sezgisel olarak anlaşıldığından ve uygulanabilirliği açısından kabul görmüş, basit, kısa bir envanterdir. İnsanların birbirlerini anlamalarında, özellikle öğrenenlerin daha etkili öğrenmelerinde ve tüm öğrencilere erişmede gerekli olan öğretim stratejileri farklılığında daha duyarlı olmalarını sağlamada öğretim elemanlarına yardımcı olagelmiştir.