VARK`i abistavad lehed

Harjutused on suunatud VARK`i eelistustele

Sinu VARK`i eelistused võivad olla sulle abiks, et saaksid välja arendada täiendavaid ja efektiivsemaid õpistrateegiaid. Vali allpool olevatest valikutest oma konkreetsed eelistused, et näha, kuidas sa võiksid

  1. informatsiooni omandada
  2. õppida informatsiooni efektiivselt vastu võtma
  3. õppida hästi eksamil esinema

Visuaalsed õpistrateegiad (visual)
Kuulmispõhised õpistrateegiad (aural)
Kirjutamis- ja lugemispõhised õpistrateegiad (read/write)
Kinesteetilised õpistrateegiad (kinesthetic)
Mitmel strateegial põhinevad õpistrateegiad (multimodal)