Kinesteetilised õpistrateegiad

Kui sa enamasti eelistad kinesteetilisi õpistrateegiaid, siis peaksid sa õppimisel järgima osasid või kõiki allpool olevaid nõuandeid.

VASTU VÕTMINE

Informatsiooni vastu võtmine

 

 • kõik sinu meeled – nägemine, puudutus, maitse, lõhn, kuulmine…
 • laboratoorsed tööd
 • matkad
 • reisid
 • printsiipide ja põhimõtete kohta käivad näited
 • lektorid, kes jagavad näiteid tõelisest elust
 • aplikatsioonid
 • praktiline lähenemine ( arvutiga töötamine)
 • katse ja eksituse meetod
 • kivide tüüpide kollektsioon, taimed, teokarbid, rohi…
 • näitused, näidised, fotod..
 • retseptid – lahendused probleemidele, paberil olevad eelmise eksami küsimused ja vastused

SWOT – õppimine ilma pisarateta

Et muuta informatsioon omandatavaks.

Muuda loengus tehtud märkmed enda jaoks omandatavaks informatsiooniks nende redutseerimise teel (3:1)

 • Su loengus tehtud märkmed võivad olla vähesed seetõttu, et teemad ei olnud piisavalt konkreetsed või asjakohased.
 • Sa mäletad „tõelisi asju“, mis loengus toimusid.
 • Pane palju näiteid kokkuvõttesse kirja. Kasuta situatsioonil põhinevat õpet ja rakendust, mis aitaksid sind põhimõtete ja abstraktsete kontseptsioonidega.
 • Räägi oma kirjapandud märkmetest mõne teise kinesteetilist strateegiat omava inimesega.
 • Kasuta pilte ja fotosid, mis ideed illustreeriksid.
 • Mine tagasi laboratooriumisse või uuri oma laboratooriumi käsiraamatut.
 • Tuleta meelde eksperimendid, matkad ..

VÄLJUND

Et eksamil hästi esineda
 • Kirjuta praktikalt saadud vastuseid, lõike..
 • Mängi rollimänguna läbi eksamisituatsioon oma toas.

Sa tahad eksami situatsiooni eksperimenteerida, nii saad sa sellest aru.