Kuulmispõhised õpistrateegiad

Kui sa eelistad õppida kuulmispõhiste meetodite järgi, peaksid sa järgima osasid või kõiki järgnevaid nõuandeid:

VASTU VÕTMINE

Informatsiooni vastu võtmine

 

 • Võta tundidest osa.
 • Võta osa diskussioonidest ja õpetustest.
 • Aruta teemasid teistega.
 • Aruta teemasid oma õpetajatega.
 • Seleta uusi ideid teistele inimestele.
 • Kasuta makki, millega saad oma juttu lindistada.
 • Püüa meelde jätta huvitavaid näiteid, jutte, nalju..
 • Kirjelda pea kohal olevaid asju, pilte ja muud visuaalset materjali neile, kes polnud sel hetkel seal.
 • Jäta oma märkmetesse tühjasid kohti, et hiljem meenutada olnut ja tühjad kohad informatsiooniga täita.

SWOT – õppimine ilma pisarateta

Et muuta informatsioon omandatavaks

Muuda loengus tehtud märkmed enda jaoks omandatavaks informatsiooniks nende redutseerimise teel (3:1)

 

 • Sinu märkmed võivad olla vähesed seetõttu, et sa eelistad kuulata. Sa peaksid oma märkmeid laiendama teistega rääkides ja raamatust märkmeid kogudes.
 • Lindista oma kogutud märkmed kassetile ja kuula neid.
 • Palu teistel kuulata sinu arusaama sellest teemast.
 • Loe oma kogutud märkmeid kõva häälega.
 • Selgita oma märkmeid mõnele teisele inimesele, kes ka peamiselt kasutab kuulmisel põhinevaid õpistrateegiaid.

VÄLJUND

Et eksamil või ükskõik millise testi või ülesandega hästi esineda.

 

 • Kujutle end rääkimas eksamit tegeva õpetajaga.
 • Kuula oma juttu ja kirjuta see üles.
 • Veeda aega vaiksetes kohtades ideid meenutades.
 • Praktiseeri kirjutamist, et vastata vanadele eksami küsimustele.
 • Ütle oma vastused kõva häälega välja või korda neid oma mõtteis.