Lugemis- ja kirjutamispõhised õpistrateegiad

Kui eelistad õppimisel kasutada lugemis- ja kirjutamispõhiseid õpistrateegiaid, siis peaksid järgima osasid või kõiki allpool olevaid nõuandeid:

VASTU VÕTMINE

Informatsiooni vastu võtmine
 • Nimekirjad
 • Pealkirjad
 • Sõnaraamatud
 • Seletavad sõnaraamatud
 • Definitsioonid
 • Jaotusmaterjal
 • Raamatud
 • Lugemismaterjal – raamatukogu
 • Märkmed ( tihti sõnasõnaline)
 • Käsiraamatud (arvutiga töötamine ja laboratoorsed tööd)
 • Esseed

SWOT – õppimine ilma pisarateta

Et muuta info omandatavaks

Kirjuta sõnu mitmeid kordi.

 • Loe oma märkmeid mitmeid kordi (vaikselt).
 • Kirjuta oma ideid ja printsiipe teiste sõnadega mitmeid kordi ümber.
 • Pane diagrammid, graafikud jm.. väidete või lausetena kirja, näiteks: “Moejooneks on..”
 • Pane lausetena kirja reaktsioonid, tegevused, diagrammid, tabelid jne
 • Kujutle, et su nimekirjad on esitatud valikvastustega küsimustena ja erista üht vastust teisest.

VÄLJUND

Et hästi esineda eksamil või ükskõik millisel testil või ülesandel
 • Kirjuta eksami küsimusi.
 • Praktiseeri valikvastustega küsimustele vastamist.
 • Kirjuta lõike, alguseid ja lõppe.
 • Kirjuta oma nimekirjad üles (a, b, c, d, 1, 2, 3, 4).
 • Pane oma sõnad hierarhiate ja punktidena kirja.

Sulle meeldib see lehekülg, kuna siin on rõhk sõnadel ja nimekirjadel.
Sa usud, et tähendused on sõnadega kaasas, sulle meeldib vestelda, aga see lendleht on siiski parem.