Mitmel strateegial põhinevad õpistrateegiad

Kui sa kasutad erinevat laadi õpistrateegiaid ja enamus neist on ca 50 – 70 protsendi vahepeal, siis tõenäoliselt sobid sa sellesse gruppi.

Erinevad eelistused on huvitavad ja suhteliselt mitmekesised. Näiteks võib sul kaheks peamiseks eelistuseks olla visuaalne ja kuulmispõhine õpistrateegia või lugemis- ja kirjutamispõhine õpistrateegia ja kinesteetiline õpistrateegia. Sul võib olla ka nt kolm tugevat eelistust. Osadel inimestel ei ole üht kindlat eelistust ja nad koguvad punkte peaaegu kõikidest strateegiatest. Näiteks oli ühel õpilasel visuaalsest strateegiast 9 punkti, kuulmispõhisest 9, lugemis- ja kirjutamispõhisest 9 ja kinesteetilisest strateegiast samuti 9 punkti. Ta ütles, et ta on ennast kohandanud vastavalt kasutatavale mudelile. Näiteks, kui õpetaja või ülevaataja eelistas kirjutamispõhist mudelit, siis kasutas ka tema seda ja kohandas seda oma õppimismudeliga.

Kui sul on mitu erinevat eelistust, siis annab see sulle valikuvõimaluse kahe, kolme või isegi nelja õpistrateegia vahel, mida saad teistega suheldes kasutada. Osad inimesed on tähele pannud, et kui nad tahavad teisi tüüdata, siis jäävad nad selle mudeli juurde, mis on töökaaslaste omast erinev. Näiteks võivad nad küsida argumendi tõestust kirjutatud kujul, teades, et teised eelistavad ainult suulist informatsiooni. Positiivne on nende inimeste puhul aga see, et nad saavad oma õpistrateegiaid valida vastavalt teiste inimeste strateegiatele.

Kui sul on kaks domineerivat või samaväärset eelistust, siis loe palun mõlema õpistrateegia kohta käivat teksti. Kui sul on kolm eelistust, siis loe jällegi kõigi kolme starteegia kohta käivat teksti ja nelja eelistuse puhul loe kõiki nelja strateegiat. Üks huvitav seik on see, et inimesed, kes kasutavad erinevat laadi strateegiaid, on meile rääkinud, et nende jaoks on vajalik, et nad kasutaksid õppimisel ja suhtlemisel rohkem kui üht strateegiat. Nad tunnevad end ebakindlalt ainult üht strateegiat kasutades. Teine võimalus on, et need inimesed kasutavad tihti sobivat hulka starteegiatest, mis sobivad nende individuaalsete eelistustega.

Oleme märganud erinevust käesolevasse gruppi kuuluvate inimeste vahel. Erinevus on nende vahel, kes on valinud vähem kui 17 vastusevalikut ja nende vahel, kes on valinud rohkem. Kui sa oled valinud vähem kui 17 valikut küsimustikust, siis sooviksid sa võib-olla näha oma kõrgeimat punktisummat eelisjärjekorras – peaaegu nagu eraldi eelistust. Sa oled arvatavasti otsusekindlam kui need, kes on valinud üle 17 valiku.