Visuaalsed õpistrateegiad

VASTU VÕTMINE

Informatsiooni vastu võtmine

 

 • Lektorid, kes kasutavad žeste ja piltlikku keelt
 • Pildid ja videod
 • Diagrammide ja piltidega raamatud
 • Voodiagrammid
 • Graafikud
 • Allajoonimine – erinevad värvid, markerid
 • Sümbolid valgel taustal

SWOT – õppimine ilma pisarateta

Et muuta informatsioon omandatavaks.

Muuda loengus tehtud märkmed enda jaoks omandatavaks informatsiooniks nende redutseerimise teel (3:1)

 • Kasuta kõiki ülevalpool olevaid tehnikaid
 • Rekonstrueeri pilte erineval viisil … püüa teha erinevaid ruumilisi ümbekorraldusi
 • Meenuta ja joonista pilte mälu abil.
 • Asenda sõnu sümbolite või initsiaalidega.
 • Vaata oma lehekülgi.

VÄLJUND

Et eksamil hästi esineda

 

 • Joonista asju, kasuta diagramme.
 • Kirjuta eksami vastuseid.
 • Meenuta pilte, mida oled oma lehekülgedele pannud.
 • Praktiseeri oma visuaalse info muutmist sõnaliseks informatsiooniks.

Sa tahad asjadest täielikku ülevaadet, mis tähendab seda, et sa oled arvatavasti pigem holistliku kui reduktsionistliku mõtteviisiga. Su otsust mõjutab tihti objekti välimus. Oled huvitatud värvidest, paigutusest ja disainist ja tuttavas keskkonnas tunned end hästi. Tõenäoliselt meeldib sulle tegeleda joonistamisega.